Thông báo :

 - Chương trình ưu đãi 100% giá trị thẻ nạp , chỉ áp dụng cho lần đầu tiên khi nạp thẻ có mệnh giá trên 100.000 VNĐ .

 - Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thẻ cào điền sai mệnh giá . 

 - Sau khi đã nạp thẻ xong bạn vui lòng liên hệ ngay cho admin qua link : Nạp Game Mobile Uy Tín

Bạn Vui Lòng

Chú ý: Nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻ